Prima Pagină

BINE AȚI VENIT IN COMUNA UDA!

Comuna Uda, atestată documentar în anul 1563, se află în sud-vestul judeţului Argeş, la circa 45 km de municipiul reședință de județ Piteşti. Aşezată într-un cadru pitoresc, cu păduri şi văi superbe, comuna este foarte bogată în fond forestier, pădurile însumând peste 50% din suprafaţa teritoriului. Comuna Uda se întinde pe o suprafață de 7260 ha din care 3860 în intravilan şi 3400 în extralivan. Din suprafaţa totală de 7260ha, 4037ha este suprafaţă agricolă: suprafaţă arabilă – 1636ha, livezi – 493ha, păşuni – 1567ha, fâneţe – 341ha. Localitățile cu care se învecinează sunt comuna Morărești la Nord, comuna Cocu la Est, comuna Vedea la sud și comunele Topana si Ciomăgești la vest.

Comuna Uda este alcatuită din satele Uda (reședință de comună), Bădulești, Bărănești, Braniștea, Chirițești, Cotu, Dealu Bisericii, Dealu Tolcesii, Diconești, Gorani, Greabăn, Lungulești, Miercani, Râjlețu-Govora, Romana și Săliștea.

În comuna Uda funcționează două cabinete medicale, unde iși desfașoară activitatea doi medici de familie. Procesul de învățământ se desfășoară în 3 gradinițe și 4 școli.

Activitățile cultural-artistice se desfășoară în două cămine culturale – Căminul Uda de Sus și Căminul Govora. În comună există două bibiloteci, una în interiorul comunei Uda, iar a doua în incinta Căminului Cultural Uda de Sus.

Pe langă obiectivele social-culturale (școli, gradinițe, biserici, dispensar, primărie, cămin cultural, poliție) în cadrul comunei își desfașoară activitatea unitați de mică industrie și servicii cu posibilitați certe de dezvoltare. În cadrul comunei se desfasoară o serie de activitați economice, cum sunt: unitati de comerț și alimentație publică, panificație și morărit, silvicultură, agricultură – asociații agricole, ferme de creștere a animalelor, depozite materiale de construcții, transport în comun în regim de maxi-taxi, etc.

Profilul economic este unul agricol, principalele ramuri fiind cultura cerealelor, pomicultura și creșterea animalelor.

Deasemenea, frumusețea locurilor din comuna Uda a fost descoperită în ultimii ani de locuitori ai marilor orașe București, Pitești, etc. dovada stând autorizațiile de construire eliberate de autoritatea locală, dar și clădirile semețe și moderne ridicate de aceștia.