Așezare geografică

Comuna Uda este situată în partea de sud-vest a județului Argeș, la aproximativ 45 de km de municipiul Pitești iar localitățile cu care se învecinează sunt comuna Morărești la Nord, comuna Cocu la Est, comuna Vedea la sud și comunele Topana si Ciomăgești la vest. Comuna Uda are o suprafața de aproximativ 7260ha.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Uda face parte din macrounitatea Podișului Getic, subunitatea Platforma Cotmeana, care cuprinde interfluviul dintre râurile Olt la vest și Argeș la est, întinzându-se între Subcarpatii Getici la nord și Câmpia Română la sud.

Relieful are aspect de câmp înalt, fragmentat de o rețea densă de văi adânci, cu altitudini cuprinse între 450 și 320m.

Teritoriul comunei Uda face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea.

Principalele cursuri de apă care drenează perimetrul sunt reprezentate prin râul Vedea și pârâurile Ciorâca, Vedița si Cotmenița.