Infrastructură

Teritoriul comunei Uda este străbătut de două căi rutiere principale:

  1. Drumul județean DJ703B Morărești – Vedea – limită județ Olt;
  2. Drumul comunal DC186 Râjlețu – Govora – Uda – Săpunari.

În ceea ce privește infrastructura de circulatie, inventarul Comunei Uda dispune de un număr de 16 drumuri clasate ca drumuri comunale cu o lungime totală de circa 79.40km din care 1.2km sunt asfaltati si 78.20km sunt pietruiți.

Obiective turistice

Comuna Uda reprezinta o adevarata sursă spirituală aici întâlnindu-se mai multe obiective cu valoare istorică, cum ar fi:

  1. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1820, pictată în 1826) din satul Cotu;
  2. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1820) din satul Miercani;
  3. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1830) din satul Uda;
  4. Biserica cu hramul „Buna Vestire” (1808) din satul Gorani;
  5. Biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1824, pictată în 1828) din satul Râjleţu-Govora.

Uda se mândrește cu mai multe biserici foarte vechi, peste trei sute de ani (Cioraca, Setrari, biserica veche din Valea Vierosului). În satul Burtești se află ruinele unei biserici foarte vechi ridicată după toate probabilitațile de familia de boieri Ceaușescu, aceste ruine păstrând încă o bună parte din pictură.

Așezare geografică

Comuna Uda este situată în partea de sud-vest a județului Argeș, la aproximativ 45 de km de municipiul Pitești iar localitățile cu care se învecinează sunt comuna Morărești la Nord, comuna Cocu la Est, comuna Vedea la sud și comunele Topana si Ciomăgești la vest. Comuna Uda are o suprafața de aproximativ 7260ha.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Uda face parte din macrounitatea Podișului Getic, subunitatea Platforma Cotmeana, care cuprinde interfluviul dintre râurile Olt la vest și Argeș la est, întinzându-se între Subcarpatii Getici la nord și Câmpia Română la sud.

Relieful are aspect de câmp înalt, fragmentat de o rețea densă de văi adânci, cu altitudini cuprinse între 450 și 320m.

Teritoriul comunei Uda face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea.

Principalele cursuri de apă care drenează perimetrul sunt reprezentate prin râul Vedea și pârâurile Ciorâca, Vedița si Cotmenița.