Infrastructură

Teritoriul comunei Uda este străbătut de două căi rutiere principale:

  1. Drumul județean DJ703B Morărești – Vedea – limită județ Olt;
  2. Drumul comunal DC186 Râjlețu – Govora – Uda – Săpunari.

În ceea ce privește infrastructura de circulatie, inventarul Comunei Uda dispune de un număr de 16 drumuri clasate ca drumuri comunale cu o lungime totală de circa 79.40km din care 1.2km sunt asfaltati si 78.20km sunt pietruiți.